Aktualne informacije o bolesti COVID-19 na pojedinim e-izvorima

Objavljeno: 14. 12. 2020.

 

Izdvajamo sljedeće e-izvore na kojima možete pronaći slobodno dostupne ažurne informacije o bolesti COVID-19:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Elsevier (u bazi ScienceDirect slobodno je dostupan sadržaj pod tagom “coronavirus”)