Otvoren pristup – ASHA Journals

Objavljeno: 15. 11. 2017.

 

Poštovani,

 

obavještavamo vas da je Američko društvo za govor, jezik i sluh – The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) za Sveučilište u Zagrebu otvorilo pristup na svoja 4 znanstvena e-časopisa:

 

American Journal of Audiology (AJA): 1991. – 2017.

American Journal of Speech-Language Pathology (AJSLP): 1991. – 2017.

Journal of Speech, Language, and Hearing Research (JSHLR): 1936. – 2017.

Language, Speech, and Hearing Services in Schools (LSHSS): 1970. – 2017.

 

ASHA je američka organizacija s više od 190.000 stručnjaka specijaliziranih za prevenciju, detekciju, dijagnostiku i tretmane oštećenja sluha i govora, za prevenciju i procjenu poremećaja sluha i ravnoteže, kao i pružanje audioloških tretmana, uključujući slušna pomagala.

 

Pristup aktualnim sadržajima traje do 31.12.2017., a nadalje će trajno biti dostupan sadržaj do 2014. godine.

 

Pristup ovim časopisima omogućio je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta Jezična obrada u odraslih govornika (Adult language processing; ALP-2013-11-2421), a pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost.