Bentham Science e-books & e-journals

Bentham Science
Kratki opis:

 

Bentham Science zbirka e-knjiga sadrži više od 950 multidisciplinarnih naslova uključujući priručnike, monografije i udžbenike, a u okviru zbirke e-časopisa dostupno je više od 120 naslova na području prirodnih i tehničkih znanosti te područja biomedicine indeksiranih u Science Citation Index, Journal Citation Reports/Science Edition, MEDLINE/Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, EMBASE itd.

 

Više o e-knjigama možete pročitati i pretražiti ih direktno ovdje.

 

Upute za pretraživanje Bentham e-knjige

 

Ustanove s pravom pristupa

 

Udaljeni pristup na platformu Bentham Science izvan IP mreže ustanova s pravom pristupa moguće je ostvariti odabirom proxy servera (na glavnom izborniku Portala e-izvori).

 


Izdavač: Bentham Science
Trajanje probnog pristupa: 10.1.2022. - 31.3.2022.

Pristup: Probni pristup

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Multidisciplinarna

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: