Bentham Science e-books & e-journals

Bentham Science
Kratki opis:

 

Bentham Science zbirka e-knjiga sadrži više od 950 multidisciplinarnih naslova uključujući priručnike, monografije i udžbenike, a u okviru zbirke e-časopisa dostupno je više od 120 naslova na području prirodnih i tehničkih znanosti te područja biomedicine indeksiranih u Science Citation Index, Journal Citation Reports/Science Edition, MEDLINE/Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, EMBASE itd.

 

Ustanove s pravom pristupa

Upute za pretraživanje Bentham e-knjiga i e-časopisa

 

NAPOMENA: e-knjige su dostupne samo za online čitanje!

 

Snimka online radionice o platformi Bentham

 

 

Udaljeni pristup na platformu Bentham Science izvan IP mreže ustanova s pravom pristupa moguće je ostvariti odabirom proxy servera (na glavnom izborniku Portala e-izvori).

 


Izdavač: Bentham Science
Trajanje probnog pristupa: 21.4.2022. - 31.12.2022.

Pristup: Probni pristup

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Multidisciplinarna

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: