Data Citation Index (DCI)

Clarivate Analytics
Kratki opis:

 

Data Citation Index (DCI) indeksira više od 500 repozitorija koji sadrže podatke istraživanja iz cijeloga svijeta i povezuje ih sa znanstvenom literaturom sa svrhom praćenja citiranosti. Pokriva sadržaj od 1900. godine do danas.

 

Dostupna je u dva izdanja:

Science

Social Sciences & Humanities

 

Bazi se može pristupiti putem Web of Science sučelja.

 


Izdavač: Clarivate Analytics
Trajanje licence: 01.01.2020. - 31.12.2020.

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Citatna baza

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: