MLA International Bibliography

Modern Language Association
Kratki opis:

 

MLA International Bibliography je bibliografska baza podataka koja sadrži više od 2.8 milijuna zapisa u okviru lingvistike, književne teorije i kritike, dramskih umjetnosti (film, radio, televizija, kazalište), učenja jezika na akademskoj razini, književnosti, retorike, te povijesti tiska i izdavaštva. Baza obuhvaća akademske knjige, članke, časopise, zbirke eseja, rječnike, kataloge, priručnike, bibliografije, indekse i druga referentna djela, konferencije i zbornike radova, recenzije i prijevode književnih djela, disertacije dostupne putem repozitorija, kao i akademske web stranice.

 

Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.

 

Popis naslova

 


Izdavač: Modern Language Association
Trajanje licence: do 05.12.2019.

Pristup: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Vrsta baze: Bibliografska baza

Područja: Humanističke znanosti, Umjetničko područje

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: