Nature

Springer Nature
Kratki opis:

 

Zbirka časopisa Nature sadržava više od 80 naslova s područja biomedicine i prirodnih znanosti. Dostupan je sadržaj od 2016. – 2021. godine u nacionalnom pristupu, a pristup na novije brojeve bit će dostupan za sastavnice Sveučilišta u Zagrebu nakon obnove licence.

 

Popis dostupnih časopisa

Ustanove s pravom pristupa

 

Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta:

Proxy 

Shibboleth

 


Izdavač: Springer Nature

Pristup: Arhiva

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Prirodne znanosti

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: