Senat Sveučilišta u Zagrebu – Odluka o raspodjeli sredstava

Objavljeno: 29. 6. 2017.

Poštovani,

 

obavještavamo vas da je na 11. sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu održanoj 23. svibnja 2017. donesena Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2017. godini.

 

Ukupna sredstva koja će se izdvojiti za zajedničku nabavu inozemnih časopisa i baza podataka iznose 4.347.431,61 kn.

 

Baze podataka i izdavači od kojih će Sveučilište u Zagrebu za svoje sastavnice nabavljati baze podataka su sljedeći: Wiley, Taylor & Francis, Oxford University Press, Cambridge University Press, Royal Society of Chemistry, Emerald Premier, Alexander Street, ProQuest Dissertations, IEL (IEEE), British Medical Journal Group.