Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji)

Kratki opis:

 

Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) okuplja sadržaje institucijskih i tematskih digitalnih repozitorija i arhiva ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske kao što su preprint radovi, recenzirani članci, radovi s konferencija, podaci istraživanja, disertacije, završni radovi studenata, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije, digitalizirana građa i druge vrste dokumenata.
Pristup: Arhiva

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova , Repozitorij

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti, Umjetničko područje

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: