Izjava o pristupačnosti

Općenito

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu nastoji svoje mrežne stranice i programska rješenja učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Nacionalne i sveučilišne knjižnice koje se nalazi na adresi http://baze.nsk.hr/.

Status usklađenosti

Mrežno sjedište http://baze.nsk.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

a) neusklađenosti sa Zakonom

 • Pojedine slike na stranici ne sadrže <alt> atribut ili sadrže prazan <alt> atribut.
 • Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike.
 • Pojedine slike na stranici sastoje se od isključivo tekstualnog sadržaja.
 • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.
 • Na stranici se nalaze unutarnje i vanjske poveznice koje vode na nepostojeći sadržaj.
 • Pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc …) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana.
 • Pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati.
 • Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajuć (sekcija s novostima na naslovnici, ).
 • Većina ikona na stranici nije zadovoljavajuće veličine.
 • Poveznice u obliku gumba nisu zadovoljavajuće veličine.
 • Gumbi za slanje ispunjenog obrasca na stranici nisu zadovoljavajuće veličine.
 • Inicijalna veličina fonta u tekstu na stranici je premala.
 • Inicijalna veličina fonta u obrascima i potvrdnim okvirima (checkbox) je premala.
 • Poruke o pogrešno ispunjenom polju poslanog obrasca nisu zadovoljavajuće veličine.

b) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje trećih strana koje tijelo javnog sektora ne financira niti razvija.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primijenjuje na reprodukcije predmeta iz zbirki baštine u privatnom ili javnom vlasništvu, od povijesnog, umjetničkog, arheološkog, estetskog, znanstvenog ili tehničkog značaja, a dio su zbirki koje se čuvaju u ustanovama kulture, ako ne mogu biti u potpunosti pristupačni zbog neusklađenosti zahtjeva pristupačnosti s očuvanjem dotičnog predmeta ili vjerodostojnošću reprodukcije.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primijenjuje na sadržaje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koji su kvalificirani kao arhiva. Kao arhiva u smislu ovoga Zakona smatraju se sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojime su posjetiteljima ponuđene slijedeće opcije:

 • Promjena veličine fonta na stranici.
 • Zamjena postojećeg fonta na stranici alternativnim fontom.
 • Poništavanje promjene veličine fonta na stranici.
 • Olakšana navigacija putem tipkovnice isticanjem poveznica za navigaciju u lijevom gornjem kutu stranice.
 • Promjena kontrasta stranice (uključivanje crne pozadine i bijelog fonta ili bijele pozadine i crnog fonta).
 • Podcrtavanje poveznica.
 • Isticanje poveznica pozadinskom bojom.
 • Prikaz slika na stranici u sivim tonovima.
 • Poništavanje svih odabranih opcija za pregled stranice u izvornom obliku.
 • Jednostavan pristup poveznici na stranicu “Pomoć” koja vodi na ovu stranicu s uputama za korištenje izbornika pristupačnosti i popisom nepristupačnog sadržaja na ovoj mrežnoj stranici.
 • Mogućnost jednostavnog slanja povratnih informacija u vezi pristupačnosti sadržaja na ovoj mrežnoj stranici klikom na poveznicu “Povratne informacije”.

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti ovog mrežnog sjedišta aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti,  može se odabrati jedna ili više opcija koje pomažu u pregledavanju i korištenju ovog mrežnog mjesta.

Podizanje razine pristupačnosti

Nacionalna i sveučilišna knjižnica će kontinuirano raditi na prilagodbi nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu.

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@nsk.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu inspekcijskog nadzora nalazi se na slijedećoj adresi: https://pristupinfo.hr.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.