Često postavljana pitanja

Koji su e-izvori pretplaćeni u nacionalnoj licenci u razdoblju od 2016. – 2022.?

Popis pretplaćenih e-izvora od 2016. – 2022. preuzmite ovdje.

Tko ima pravo pristupa e-izvorima?

Pravo na pristup e-izvorima u nacionalnoj licenci imaju ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja financirane javnim sredstvima i koje su upisane u Upisnik znanstvenih ustanova i Upisnik visokih učilišta pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH. To se odnosi na sveučilišta s pripadajućim sastavnicama, veleučilišta, znanstvene institute i druge znanstvene jedinice pri drugim ustanovama.

Ustanove iz sustava znanosti
Ustanove iz sustava visokog obrazovanja

Pretraga Upisnika MZO u sustavu CroRIS

Kako se ostvaruje pristup e-izvorima?

Pristup e-izvorima s računala ustanova s pravom pristupa uključenih u određene licence osiguran je izravno putem IP adresa računala.

Što je IP adresa?

IP (Internet Protocol) jedinstvena je adresa svakog uređaja spojenog na mrežu. IP adresu čine četiri broja u decimalnom obliku međusobno odvojena točkama (npr. 161.53.243.75).

Kako pristupiti e-izvorima izvan (IP raspona) ustanove?

Udaljeni pristup e-izvorima izvan ustanove s pravom pristupa moguće je ostvariti putem NSK proxy poslužitelja i/ili Shibboleth (institucionalne) prijave. U oba slučaja pristup se ostvaruje pomoću elektroničkog AAI@EduHr identiteta koji imaju zaposlenici, nastavnici i studenti svake ustanove iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Upute za udaljeni pristup putem proxy poslužitelja

Upute za pristup putem Shibboletha možete pronaći u detaljnijem opisu svakog pojedinog e-izvora ukoliko je taj način pristupa omogućen za pojedini e-izvor:

Također, udaljeni pristup se može ostvariti i jednostavnom registracijom na samoj korisničkoj stranici izdavača čija se baza podataka želi koristiti.

Važno je naglasiti da je udaljeni pristup i određeni način pristupa (npr. Shibboleth ili izrada individualnog korisničkog računa registracijom) moguć samo onim bazama čiji izdavači to omogućuju.

Mogu li umirovljeni znanstvenici biti u sustavu AAI@EduHr identiteta?

Ustanova, sukladno svojoj propisanoj proceduri za informacijsko održavanje imenika, može određeni period ostaviti elektronički identitet i umirovljenim djelatnicima (osobito u slučaju ako su vanjski suradnici). Također se pruža mogućnost da profesori, ako su registrirani znanstvenici, ostvare svoje pravo na elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Upute za dobivanje elektroničkog AAI@EduHr identiteta dostupne su ovdje.

Jesu li svi e-izvori dostupni svima?

Nisu. Popis ustanova s pravom pristupa koje su uključene u pojedine licence možete pronaći u detaljnijem opisu svakog pojedinog e-izvora, kao i informaciju radi li se o pretplaćenom e-izvoru na nacionalnoj ili sveučilišnoj razini. Svima su dostupni e-izvori u otvorenom pristupu, a pristup ostalim e-izvorima imaju samo korisnici čija matična ustanova pretplaćuje pristup vlastitim sredstvima i za potrebe svojih zaposlenika, nastavnika, studenata…

Kako možete saznati koje e-izvore pretplaćuje samo vaša matična ustanova?

Informacije o tome možete dobiti u knjižnici svoje matične ustanove.

Kako se može doći do radova koji su objavljeni u starijim godištima časopisa, a koja nisu obuhvaćena pretplatom?

Savjetujemo da pretražite dostupne kataloge knjižnica u Hrvatskoj zbog mogućnosti da određena knjižnica posjeduje traženi časopis u svom fondu, uključujući i starije brojeve. Ukoliko pretraga nema rezultata, na raspolaganju vam je uvijek dostupna usluga međuknjižnične posudbe koju možete tražiti u knjižnici svoje matične ustanove ili ovdje.

Kako i kome predložiti nove e-izvore za nabavu?

Prijedloge dostavljate u knjižnicu svoje ustanove. Međutim, važno je naglasiti da mora postojati iskazana potreba za određenim e-izvorom iz više ustanova da bi se isti pretplatio na nacionalnoj razini.

Tko donosi odluku o tome koji će se e-izvori pretplatiti na nacionalnoj razini?

Prioritetnu listu e-izvora za nabavu na nacionalnoj razini donosi Savjetodavno povjerenstvo sastavljeno od znanstvenika i stručnjaka iz različitih ustanova odnosno različitih područja i polja znanosti, a odluku donosi na temelju analiza prethodnih pretplata, statistika korištenja po ustanovama i znanstvenim područjima, uvjeta pristupa, dostupnih financijskih sredstava i drugih kriterija.

Pregovarački tim osigurava najbolje moguće uvjete pretplate u pregovorima s izdavačima i dobavljačima pojedinih e-izvora, a Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu zadužena je za provođenje postupaka (javne) nabave i osiguravanje dostupnosti i korištenja elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija za akademsku i znanstvenu zajednicu u Republici Hrvatskoj.

Kome se obratiti u slučaju tehničkih poteškoća s pristupom na određenu bazu podataka ili zbirku e-časopisa?

Obratiti se možete prvenstveno knjižnici svoje matične ustanove, a zatim i nama putem kontakt obrasca ili na broj telefona 01 6164 172 i e-mail baze@nsk.hr.