AGRICOLA (Ovid)

National Agricultural Library, SAD
Kratki opis:

 

Bibliografska baza AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) indeksira časopise iz područja agronomije, botanike, entomologije, šumarstva, hrane i prehrane, hidrologije, zaštite okoliša, zoologije, akvakulture i srodnih područja. Sadržaj baze uključuje preko 5 milijuna citata, a osim članaka sadrži i poglavlja knjiga, monografije, disertacije, patente, softver, audiovizualni sadržaj i razne izvještaje.

 

 


Izdavač: National Agricultural Library, SAD

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Bibliografska baza

Područja: Biotehničke znanosti, Prirodne znanosti

Pretraživanje baze: AGRICOLA (Ovid)