Projekt e-Izvori

Projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija, skraćenoga naziva e-Izvori, pridonosi ostvarenju strateških ciljeva Republike Hrvatske u području razvoja sustava znanosti, tehnologije i inovacija s obzirom na to da izravno, sukladno središnjemu strateškom dokumentu u području znanosti u Republici Hrvatskoj Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, pridonosi ostvarenju cilja 5. koji glasi „Nacionalne istraživačke i inovacijske infrastrukture s javnim pristupom, uz uključivanje u europske infrastrukture, i povezivanje s njima“ te ostvarenju mjere 5.3. koja nalaže uspostavu sustava otvorenog pristupa postojećim i novim javnim istraživačkim infrastrukturama i opremi nabavljenoj sredstvima javnog financiranja“.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju temeljni je zakon koji određuje značenje znanstvene djelatnosti i visokoga obrazovanja kao djelatnosti od posebnoga interesa za Republiku Hrvatsku, koja je sastavni dio međunarodnoga, posebno europskoga, znanstvenoga, umjetničkoga i obrazovnoga prostora.

Na temelju toga zakona, projektom e-Izvori želi se poboljšati pristup inozemnim istraživačkim publikacijama i bazama podataka, čime se izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za hrvatske znanstvenike te otvaranje mogućnosti bolje međunarodne vidljivosti naših znanstvenika i njihovih znanstvenih rezultata.

Osiguranim pristupom, organiziranim izobrazbama te informiranošću ciljanih skupina znanstvenika, nastavnoga osoblja, studenata te knjižničara u visokoškolskim i znanstvenim ustanovama pridonosi se povećanju korištenja nove znanstvene literature, što je u izravnoj međuzavisnosti s povećanjem kvalitete znanstvenoga rada hrvatskih znanstvenika.

Dosadašnja pretplata u Republici Hrvatskoj uključivala je pretplatu na pet baza podataka kod sljedećih izdavača elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija Thomson Reuters (Scientific) LLC, Elsevier B.V., EBSCO Information Services, OVID Technologies GmbH te American Mathematical Society. Kod navedenih izdavača pretplaćene su i tri citatne baze podataka, i to Web of Science Core Collection i Journal Citation Reports od Thomsona Reutersa te Scopus od Elseviera, a od baza podataka s punim tekstom, znanstvena je zajednica imala pristup većini Ebscovih i Ovidovih baza te MatSciNetu.

Projektom e-Izvori planira se godišnje sklopiti 10-ak ugovora s izdavačima elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija koji će obuhvaćati sva područja znanosti, a točan će broj ovisiti o potrebama znanstvene zajednice te popisu najbitnijega koji se tijekom petogodišnjega razdoblja, koliko traje projekt, može promijeniti. Osim navedenih baza podataka kojima se osiguravao pristup na nacionalnoj razini, ovim će se projektom osigurati pristup na još šest baza podataka JSTOR, Springer Nature, Cambridge University Press, Institute of Physics, BioOne i Royal Society of Chemistry.

Mrežnim stranicama projekta e-Izvori možete pristupiti ovdje.