O portalu

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućuje pristup znanstvenim bazama podataka i časopisima s nacionalnom licencijom i licencijom Sveučilišta u Zagrebu.

Pristup na e-izvore je od 25. studenoga 2016. do 31. prosinca 2021. godine bio novčano potpomognut iz Europskoga socijalnog fonda (ESF) kroz projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori. Projektom se željelo poboljšati pristup inozemnim istraživačkim publikacijama i bazama podataka, čime se izravno utječe na poboljšanje istraživačkoga okruženja za hrvatske znanstvenike te se otvaraju mogućnosti bolje međunarodne vidljivosti i njih, kao i njihovih rezultata.

Više o Projektu.

Temelj je prijave Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz ESF-a Sporazum o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a isti je temelj i za daljnje aktivnosti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu nakon završetka projekta 31. prosinca 2021. godine.

Sporazumom se utvrđuje suradnja između Ministarstva i Knjižnice pri nabavi i osiguranju dostupnosti te korištenju elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija u sklopu zajedničkih interesa potpisnica Sporazuma, kao i interesa javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu. Zašto Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu jedina može biti nositelj ovoga projekta je i zakonska obveza na temelju koje je ona zadužena za osiguravanje dostupnosti i korištenja elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija za akademsku i znanstvenu zajednicu u Republici Hrvatskoj (članak 24. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti).