Annual Reviews

Annual Reviews
Kratki opis:

Annual Reviews predstavlja zbirku časopisa s recenzijama najnovijih istraživanja u okviru društvenih, humanističkih, prirodnih znanosti te biomedicine i zdravstva.

 

Pristup na ove časopise imaju sva sveučilišta, znanstveni instituti i sljedeća veleučilišta: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište “Lavoslav Ružička”, Veleučilište “Marko Marulić”, Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću, Veleučilište u Karlovcu, Veleučilište u Karlovcu, Studentski centar Karlovac, Veleučilište u Požegi, Veleučilište u Rijeci, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Veleučilište u Šibeniku, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Zdravstveno veleučilište.

 

Dostupan je sadržaj od 2015. – 2019. godine, uz trajno zadržavanje prava pristupa na sadržaj iz 2019. godine.

 

Popis naslova

 


Izdavač: Annual Reviews
Trajanje licence: 26.03.2019. - 25.03.2020.

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: