BIOSIS Citation Index (BCI)

Clarivate Analytics
Kratki opis:

 

BIOSIS Citation Index (BCI) je interdisciplinarna citatna baza podataka koja uključuje sadržaj baze podataka BIOSIS Previews obogaćen citatnim podacima. Baza sadrži preko 22 milijuna zapisa iz gotovo 5.600 časopisa koji pokrivaju područja prirodnih i srodnih znanosti i disciplina: biologija (botanika, ekologija, zoologija), biokemija, biomedicina, biotehnologija, agronomija, genetika itd.

 

U bazi se također nalazi preko 2,6 milijuna dokumenata sa sastanaka, a bibliografski zapisi sežu sve do 1926. godine.

 


Izdavač: Clarivate Analytics
Trajanje licence: 01.01.2020. - 31.12.2020.

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Citatna baza

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Prirodne znanosti

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: