DART (Europe E-theses Portal)

Association of European Research Libraries
Kratki opis:

 

DART – Europe okuplja cjelovite tekstove doktorskih disertacija s europskih sveučilišta.

 


Izdavač: Association of European Research Libraries

Pristup: Otvoreni pristup

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova , Repozitorij

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: