DART – Europe E-theses Portal

Association of European Research Libraries
Kratki opis:

 

DART – Europe je portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima za više od 1.160.000 disertacija sa 572 sveučilišta iz 29 zemalja.

 


Izdavač: Association of European Research Libraries

Pristup: Otvoreni pristup

Vrsta baze: Repozitorij

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: