Ebook Central

ProQuest
Kratki opis:

 

Ebook Central je platforma izdavača ProQuest putem koje je moguć pristup na više od 150.000 naslova e-knjiga multidisciplinarnog sadržaja, te omogućava preuzimanje poglavlja knjiga bez DRM-a.

 

Za preuzimanje e-knjiga/poglavlja e-knjiga, potrebno je jednostavnim postupkom kreirati korisnički račun slijedeći upute.

 

Naslove e-knjiga, osim na platformi Ebook Central možete pretražiti i u okviru platforme Academic Complete:

 

 

Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta:

Proxy (ProQuest)

Shibboleth

 


Izdavač: ProQuest
Trajanje licence: 1.1.2022. - 31.12.2022. (pristup je dostupan do obnove licence)

Pristup: Sveučilište u Zagrebu

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti, Umjetničko područje

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: