Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

American College of Physicians
Kratki opis:

 

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) je baza koja pokriva područje medicine i zdravstva te se sastoji od osam EBM izvora: Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Clinical Answers (CCAs), The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), Health Technology Assessments (HTA), NHS Economic Evaluation Database (NHSEED), ACP Journal Club, The Cochrane Central Register of Controlled Trials i Cochrane Methodology Register (CMR).

 

EBMR sadrži recenzije članaka, osvrte na aktualne teme u medicini i zdravstvu te pristup kontroliranim medicinskim istraživanjima, uključujući integraciju s bibliografskom bazom podataka Medline.

 

Baza je dostupna putem sučelja Ovid.

 

Ustanove s pravom pristupa

 

Udaljeni pristup na Ovid platformu izvan IP mreže ustanova s pravom pristupa moguće je ostvariti odabirom proxy servera (na glavnom izborniku Portala e-izvori) ili putem Shibboleth pristupa.

 

Udaljeni pristup pomoću AAI@EduHr identiteta – Shibboleth

 


Izdavač: American College of Physicians
Trajanje licence: 10.9.2021. - 9.3.2022. (pretplata na 7 mjeseci)

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Biomedicina i zdravstvo
Udaljeni pristup: