Google Scholar

Google
Kratki opis:

 

Google Scholar je tražilica koja obuhvaća široki pregled znanstvene i stručne literature, a uključuje recenzirane radove, knjige, sažetke, članke i drugo. Omogućuje pristup na pojedine radove i baze u otvorenom pristupu, kao i pregled citiranosti radova.

 


Izdavač: Google

Pristup: Otvoreni pristup

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: