Karger eJournal Collection

Karger Publishers
Kratki opis:

 

Zbirka sadrži više od 100 naslova časopisa od kojih je 25 naslova u otvorenom pristupu, a pokrivaju područje biomedicine.

 

Dostupan je sadržaj od 1998. – 2018.

 

Popis časopisa

 


Izdavač: Karger Publishers
Trajanje licence: do 30.07.2019.

Pristup: Sveučilište u Zagrebu

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Biomedicina i zdravstvo

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: