Karger eJournal Collection

Karger Publishers
Kratki opis:

 

Zbirka časopisa Karger eJournal Collection sadrži više od 100 naslova časopisa od kojih su 22 naslova u otvorenom pristupu, a pokrivaju područje biomedicine i zdravstva te srodna područja. Dostupan je sadržaj od 1998. – 2017.

 


Izdavač: Karger Publishers
Trajanje ugovora: do 31.12.2017.

Pristup: Probni pristup , Sveučilište u Osijeku , Sveučilište u Rijeci , Sveučilište u Splitu , Sveučilište u Zagrebu

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Biomedicina i zdravstvo

Pretraživanje baze: Karger eJournal Collection