KCI – Korean Journal Database

Clarivate Analytics
Kratki opis:

 

KCI (Korean Citation Index) – Korean Journal Database rezultat je suradnje s National Research Foundation of Korea. Obuhvaća više od 2.000 časopisa te sadrži i bibliografske podatke za znanstvenu literaturu objavljenu u Južnoj Koreji od 1980. godine do danas.

 

Bazi se može pristupiti putem Web of Science sučelja.

 

Udaljeni pristup na KCI (Korean Citation Index) izvan IP mreže ustanova s pravom pristupa moguće je ostvariti odabirom proxy servera (na glavnom izborniku Portala e-izvori) ili putem Shibboleth pristupa.

 

Udaljeni pristup pomoću AAI@EduHr identiteta – Shibboleth

 


Izdavač: Clarivate Analytics
Trajanje licence: 1.1.2021. - 31.12.2021.

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Citatna baza

Područja: Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: