Project Muse: otvoreni pristup

Johns Hopkins University Press
Kratki opis:

 

Project Muse sadrži e-časopise i e-knjige u otvorenom pristupu u okviru društvenih i humanističkih znanosti.

 


Izdavač: Johns Hopkins University Press

Pristup: Otvoreni pristup

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Društvene znanosti, Humanističke znanosti

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: