SciELO Citation Index

São Paulo Research Foundation
Kratki opis:

 

SciELO Citation Index je citatni indeks koji indeksira stručnu literaturu i časopise u otvorenom pristupu s područja zemalja Latinske Amerike i Kariba, a uključuje i Južnu Afriku, Španjolsku i Portugal.

 

SciELO Citation Index se može pretražiti putem Web of Science sučelja.

 

 

Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta:

Proxy

Shibboleth

 


Izdavač: São Paulo Research Foundation
Trajanje licence: 1.1.2022. - 31.12.2024.

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Citatna baza

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: 
Udaljeni pristup: