Edukacijske radionice o elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija

Objavljeno: 23. 11. 2017.

Poštovani,

 

U sklopu projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija- skraćenoga naziva e-Izvori, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je započela provođenje edukacijskih radionica o dostupnim elektroničkim izvorima za studente diplomskih i poslijediplomskih studija te za znanstveno-nastavno, znanstveno, nastavno i suradničko osoblje. Cilj edukacije je upoznavanje studenata, mladih znanstvenika i znanstveno-nastavnog osoblja o mogućnostima pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija te osposobljavanje za samostalno pretraživanje. Time bi se proširila znanja korisnika o dostupnim elektroničkim izvorima i njihovom boljem vrednovanju.

 

Radionice „Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija“ i „Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti“ će se održavati u elektroničkoj učionici na međukatu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Provodit će se kontinuirano kroz cijelo vrijeme trajanja projekta.

 

Kontakt: voditeljica projekta E-izvori dr.sc. Aleksandra Pikić, apikic@nsk.hr