Hrvatski časopisi u WoS, CC i Scopus bazama podataka

Objavljeno: 3. 6. 2014.

Ažuriran je popis indeksiranih časopisa u bazama podataka Web of Science Core Collection i Current Contents (Thomson Reuters) za 2014. godinu.

Hrvatski časopisi iz humanističkih i društvenih znanosti indeksirani u bazi podataka Web of Science Core Collection su sljedeći:

1. Arti musices,

2. Croatian Journal of Philosophy,

3. Društvena istraživanja,

4. Ekonomska istraživanja,

5. Filozofska istraživanja,

6. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,

7. Hrvatski filmski ljetopis,

8. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music,

9. Kinesiology,

10. Književna smotra,

11. Ljetopis socijalnog rada,

12. Prolegomena,

13. Prostor,

14. Psychiatria Danubina,

15. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru,

16. Revija za socijalnu politiku,

17. Synthesis philosophica,

18. Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku,

19. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci

20. Život umjetnosti.

Ove godine nisu indeksirani: Collegium antropologicum i Suvremena psihologija

Hrvatski časopisi iz humanističkih i društvenih znanosti indeksirani u bazi podataka Current Contents su sljedeći:

1. Društvena istraživanja,

2. International Review Of The Aesthetics And Sociology Of Music,

3. Književna smotra,

4. Prolegomena,

5. Psychiatria Danubina

6. Synthesis Philosophica.

Ove godine nisu indeksirani: Collegium antropologicum