JSTOR

Objavljeno: 16. 3. 2017.

Pristup: 4/2016 – 12/2016

 

Statistike korištenja baze JSTOR prikazuju preuzimanje cjelovitog teksta.

Detaljniji podaci o korištenju zbirki nisu bili dostupni budući da je do potpisa ugovora u prosincu 2016. pristup bio probni.