Nabava baza podataka u 2017.

Objavljeno: 13. 2. 2017.

 

Poštovani,

 

sukladno Sporazumu o suradnji između Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (Klasa: 023-01/15-02/00039; Ur. broj: 533-19-15-0001) od 23. travnja 2015. godine, Savjetodavno povjerenstvo je na zajedničkoj sjednici s Pregovaračkim timom održanoj 23.1.2017. i na elektroničkoj sjednici održanoj 27.1.2017. predložilo preliminarnu listu baza podataka koje će se nabavljati u 2017. (sufinancirano s 85% iznosa iz sredstava Projekta e-izvori i 15% iznosa iz sredstava MZO-a) te Prijedlog baza koje bi se financirale iz sredstava MZO-a (planirano u Državnom proračunu na izvoru 11 – Opći prihodi i primici).

 

Zbog povećanja cijena svih baza i plaćenog iznosa većeg od planiranog Projektom e-izvori za 2016. godinu, baza elektroničkih časopisa Cambridge Journals Online se zasad, nažalost, neće naći na listi pretplaćenih baza za 2017. godinu.

 

Također, sadržaj baze Royal Society of Chemistry Gold Collection bit će dostupan do 31. prosinca 2017. u obliku u kojemu je bio i dosad, ali bez pristupa novim sadržajima iz 2017. godine.

 

Pretplata na elektroničke časopise i baze podataka u 2017.

Pretplata na elektroničke časopise i baze podataka u 2016.