Način pristupanja WOS-u izvan ustanove

Objavljeno: 16. 6. 2016.

Drage kolegice i kolege,
odlučili smo, po uzoru na Scopus, pojasniti način pristupanja WOS-u izvan ustanove:

Klikom na link, pojavljuje se ekran za prijavu. Treba odabrati INSTITUTIONAL (SHIBBOLETH) USERS SIGN IN. Na padajućem padajućem izborniku odabrati AAI@Edu.hr – Croatian Research and Education Federation i prijaviti se svojim AAI@EduHR identitetom.

wos_udaljeni_pristup