Nove mogućnosti na platformi Web of Science

Objavljeno: 29. 6. 2017.

 

Poštovani,

 

Clarivate Analytics usavršio je značajke na platformi Web of Science u okviru mogućnosti pretraživanja, pregleda citiranosti i referenci, olakšanog i praktičnijeg pristupa platformi te proširenih mogućnosti filtriranja rezultata.

Detalje o novostima na platformi Web of Science možete pročitati ovdje.