Novosti

Objavljeno: 28. 4. 2020.

Webinar: Oxford Journals

Oxford University Press će 8. svibnja 2020. u 11h održati webinar na temu korištenja Oxford platforme, objavljivanja znanstvenih radova, kreiranja i uređivanja osobnih profila i drugih dostupnih mogućnosti i sadržaja.   Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje, a prijaviti se možete ovdje.

Objavljeno: 24. 4. 2020.

Slobodan pristup: EBMG (Evidence Based Medical Guidelines)

Obavještavamo vas da je finski izdavač Duodecim hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici omogućio slobodan pristup na sadržaj baze podataka EBMG (Evidence Based Medical Guidelines) do 31. svibnja 2020.   EBMG (Evidence Based Medical Guidelines) sadrži praktične informacije i kliničke smjernice za primarnu njegu temeljene na dokazima. Redovito ažurirane smjernice prate najnovija dostignuća u kliničkoj medicini Pročitaj više…

Objavljeno:

Savjeti za korištenje baza podataka, video upute i webinari

  Tvrtke Clarivate Analytics, Elsevier i Scientific Knowledge Services (SKS) objavili su korisne poveznice na kojima se mogu pronaći razne informacije na temu korištenja baza podataka, termine održavanja webinara i druge korisne informacije za autore koji objavljuju znanstvene radove:             Clarivate Analytics pokrenuo je novi portal za korisnike koji sadrži Pročitaj više…

Objavljeno: 22. 4. 2020.

Otvoren probni pristup: The Human Kinetics Library

Obavještavamo vas da je izdavač Bloomsbury otvorio probni pristup na svoju bazu podataka The Human Kinetics Library za sva hrvatska sveučilišta.   The Human Kinetics Library sadrži više od 150 e-knjiga u HTML-u i 200 videozapisa na temu fiziologije i psihologije sporta i vježbanja, tjelesne aktivnosti, anatomije i biomehanike, prehrane i zdravlja te mnogih drugih Pročitaj više…

Objavljeno: 20. 4. 2020.

Slobodan pristup: ACM Digital Library

Obavještavamo vas da je američki izdavač Association for Computing Machinery (ACM) omogućio slobodan pristup na svoju bazu podataka ACM Digital Library do 30. lipnja 2020.   ACM Digital Library je baza podataka namijenjena području tehničkih znanosti, a sadrži stručne časopise, konferencijske zbornike i druge sadržaje.  

Objavljeno: 8. 4. 2020.

Otvoren probni pristup: Acland’s Video Atlas, Bates’ Visual Guide, Health Library, 5 Minute Consult

Obavještavamo vas da je tvrtka Wolters Kluwer otvorila probni pristup na baze podataka u svrhu praktičnog izvođenja online nastave za sveučilišne ustanove, djelatnike i studente na području biomedicine i zdravstva.   Dostupne su sljedeće baze podataka:   5 Minute Clinical Consult sadrži korisne informacije za djelatnike i studente primarne zdravstvene zaštite u kliničkoj praksi dijagnostike, Pročitaj više…

Objavljeno: 7. 4. 2020.

Otvoren pristup: EconLit

Obavještavamo vas da je nakon kraćeg prekida pristupa, bibliografska baza podataka EconLit dostupna putem platforme EBSCOhost.   Na platformu EBSCOhost i dostupnim bazama podataka na platformi može se pristupiti odabirom proxy servera na glavnom izborniku Portala e-izvori ili putem Shibboleth prijave. Detalje o ovoj bazi podataka i upute za udaljeni pristup možete pronaći u opisu Pročitaj više…

Objavljeno: 6. 4. 2020.

Slobodan pristup: Springer Nature e-udžbenici

Obavještavamo vas da je Springer Nature za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućio slobodan pristup na više od 500 e-udžbenika na njemačkom i engleskom jeziku koji obuhvaćaju sva područja znanosti.   Detalje pristupa uz popis dostupnih naslova možete pronaći u opisu baze, a slobodan pristup ovim e-udžbenicima omogućen je do 31. srpnja 2020.   Udaljeni Pročitaj više…

Objavljeno:

Otvoren probni pristup: Emerald eBooks

  Obavještavamo vas da je izdavač Emerald Publishing za Sveučilište u Zagrebu otvorio probni pristup na svoju zbirku e-knjiga koja sadrži više od 2.000 naslova u okviru područja društvenih znanosti.   Detalje pristupa uz popis dostupnih naslova možete pronaći u opisu baze, a probni pristup ovim e-knjigama omogućen je do 30. lipnja 2020.   Udaljeni Pročitaj više…

Objavljeno: 3. 4. 2020.

Održavanje webinara: Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network (GIDEON)

Nastavno na prethodnu obavijest, obavještavamo vas da će se 7. i 15. travnja 2020. u 14h održati webinar na temu korištenja baze Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network (GIDEON) na koju hrvatska znanstvena i akademska zajednica ima probni pristup do 17. svibnja 2020.   Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje, a prijaviti se možete ovdje. Pročitaj više…