Održane radionice edukacije korisnika na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu

Objavljeno: 4. 5. 2018.

U ponedjeljak, 23. travnja 2018. godine, djelatnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu posjetile su Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku i njihovu knjižničarku Jasnu Ažman.

 

U okviru projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija – e-Izvori koji se ostvaruje u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda, projektni tim za edukaciju u čijem su sastavu Mira Bačić i Ivona Milovanović te Goranka Mitrović i Ivana Čadovska, održao je radionice za znanstveno-nastavno i suradničko osoblje Fakulteta: Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti i Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija.

 

Ovim putem se posebno zahvaljujemo prodekanu za nastavu prof. dr. sc. Željku Ivandiću i njegovim suradnicima na angažmanu i gostoprimstvu. Veseli nas buduća suradnja Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.