Online radionice u siječnju: Research Libraries, Researchers and the EOSC – How do they interact?

Objavljeno: 5. 1. 2021.

 

Udruženje europskih znanstvenih knjižnica LIBER i tvrtka Scientific Knowledge Services (SKS) krajem siječnja će održati pet interaktivnih online radionica o tome što knjižnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja mogu ponuditi i očekivati u sklopu projekta Europski oblak otvorene znanosti (EOSC).

 

Knjižnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja imaju ključnu ulogu u povezivanju krajnjih korisnika/istraživača/znanstvenika s inicijativom otvorene znanosti, pa tako i s EOSC-om. Iste razvijaju i održavaju usluge na koje se korisnici oslanjaju i koje je potrebno integrirati u EOSC, stoga knjižnice mogu sudjelovati u razvoju alata za uključivanje usluga i podataka u EOSC, a dugogodišnje zalaganje za otvorenu znanost također može pomoći u promicanju EOSC-a u znanstvenoj zajednici.

 

Radionice će se sastojati od kratkih prezentacija, a zatim će se poticati kreativni razgovor i rasprave gdje su aktivni sudionici slobodni izraziti svoje ideje, prijedloge i druge oblike doprinosa.

 

Rasprava će se usredotočiti na sljedeće aspekte:

 

a) Koja je vrijednost EOSC-a za znanstvenike i za knjižnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja temeljem ciljeva i rada EOSC-a?

b) Kakve su (povratne) informacije krajnjih korisnika i znanstvene zajednice potrebne EOSC-u?

c) Kako krajnji korisnici i znanstvena zajednica mogu biti aktivno uključeni u aktivnosti EOSC-a i što im je potrebno da se uključe?

d) Koji bi se mehanizam povratnih informacija mogao razviti u svrhu kontinuiranog informiranja EOSC-a u težnji istog da ostane agilna infrastruktura?

 

Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje, a detalje o govornicima, moderatorima i izvjestiteljima, kao i obrasce za prijavu na radionice možete pronaći ovdje.