Otvoren pristup – Oxford Journals

Objavljeno: 28. 5. 2019.

Poštovani,

 

obavještavamo vas da je dostupan pristup na Oxford Journals na nove naslove, u okviru zbirki Humanities and Social Sciences i Science, Technology and Medicine.

 

Budući da je postupak javne nabave za ovu zbirku e-časopisa još u tijeku, izdavač je otvorio probni pristup u trajanju od 90 dana (do 28. kolovoza 2019.) do potpisa ugovora.

 

Trenutačno je pristup otvoren za sveučilišta, a naknadno ćemo objaviti i pristup za znanstvene institute čim se omogući s tehničke strane.

 

Dostupan pristup na pojedine zbirke po sveučilištima:

 

Sveučilište

 

Zbirka

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku HSS + STM
Sveučilište u Rijeci HSS + STM
Sveučilište u Splitu HSS + STM
Sveučilište u Zagrebu HSS + STM
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli HSS
Sveučilište Sjever HSS
Sveučilište u Zadru HSS
Sveučilište u Dubrovniku HSS

 

U slučaju problema s pristupom, obratite nam se na baze@nsk.hr ili na 01 6164 172.