Pristup na JCR, ESCI, InCites B&A – Clarivate Analytics

Objavljeno: 15. 2. 2019.

Poštovani,

 

obavještavamo vas o promjeni URL-a za pristup na sljedeće baze:

 

 

Journal Citation Reports – jcr.clarivate.com

Essential Science Indicators – esi.clarivate.com

InCites Benchmarking & Analytics – incites.clarivate.comhelp.incites.clarivate.com

 

Do 28.02.2019. pristup će se automatski preusmjeravati na nove adrese, međutim potrebno je ažurirati URL za svaku od baza ukoliko ste poveznice pohranili u Bookmarks.

 

Detalje obavijesti pronađite ovdje.