ROAD (Directory of Open Acces Scholarly Resources)

Objavljeno: 3. 6. 2014.

Zadovoljstvo nam je predstaviti vam novu bazu podataka ROAD (Directory of Open Acces Scholarly Resources) <http://road.issn.org/>, bazu znanstvenih časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija u otvorenome pristupu. ROAD je projekt Međunarodnoga ureda za ISSN (ISSN International Centre <http://www.issn.org/>), pokrenut uz potporu UNESCO-a. Portal je javno dostupan od početka 2014. godine. U ROAD je do danas uvršteno 8 598 bibliografskih zapisa znanstvene neomeđene građe, od čega je 104 iz Hrvatske.

ROAD osigurava besplatan pristup bibliografskim zapisima iz Upisnika ISSN-a znanstvenih časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija u otvorenome pristupu koji objavljuju sadržaje na internetu istodobno s objavljivanjem tiskanoga izdanja. Baza je pretraživa prema različitim parametrima kao što su naslov, nakladnik, vrsta publikacije, status, pokrivenost bazama podataka, itd., a zapise je moguće preuzeti u MARC XML formatu.

Više o ROAD-u možete pročitati u vijestima na stranicama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu:

http://www.nsk.hr/svi-znanstveni-casopisi-u-otvorenome-pristupu-na-jednome-mjestu-road-na-pravome-ste-putu/