Slobodan pristup: ACM Digital Library

Objavljeno: 20. 4. 2020.

Obavještavamo vas da je američki izdavač Association for Computing Machinery (ACM) omogućio slobodan pristup na svoju bazu podataka ACM Digital Library do 30. lipnja 2020.

 

ACM Digital Library je baza podataka namijenjena području tehničkih znanosti, a sadrži stručne časopise, konferencijske zbornike i druge sadržaje.