Udaljeni pristup na Scopus – uputa

Objavljeno: 10. 6. 2016.

Drage kolegice i kolege,
budući smo primili nekoliko pritužbi glede udaljenog spajanja na Scopus,
odlučili smo staviti kratku uputu. Udaljeni pristup radi usprkos tome
što AAI Edu nije naveden u popisu. Evo kako ga ostvariti.

1. Krećemo sa loginom
aaiscopus1

2. Iako smo do sad AAI Edu navikli birati iz padajućeg  izbornika, kako ga trenutno nema koristimo tražilicu iznad.
aaiscopus2

3. U tražilicu unesemo AAI a autocomplete ponudi nekoliko izbora, od kojih izaberemo svoj.
aaiscopus3

4. Dolazimo do AAI sučelja za udaljeno spajanje
aaiscopus4

I dalje sve ide standardno.

Ako bi bilo ikakvih problema ili ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se na baze@nsk.hr, odnosno na smateljan@nsk.hr